Ζωή με άλλον αέρα!

Για την προβολή της εταιρίας alkon – ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ δημιουργήσαμε ένα ανθρωποκεντρικό και περιβαλλοντικό concept, αντικατοπτρίζοντας την καθημερινή ζωή μέσα από “πλαίσια” (παράθυρα – πόρτες), που ανοίγουν στη θέα της Μεσογειακής φύσης. Με την προοπτική του ανοικτού ορίζοντα, η αισθητική εσωτερικών χώρων έγινε “ζωή με άλλον αέρα”! Η επικοινωνία αυτής της ιδέας προβλήθηκε στα επικοινωνιακά μέσα της εταιρίας.

CLIENT: αlkon - ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ
WORK: Δημιουργία Concept
CATEGORY: Creative
YEAR: 2022

Σχετικά Έργα

Creative & Production
Κατάλογος Προϊόντων & Εφαρμογών

Brand Strategy
Εταιρική Ταυτότητα

Digital Marketing
Website

Creative & Production
Έντυπο για Αρχιτέκτονες