Μια ιδέα που έγινε θεσμός!

Το 2019 στο Ζάππειο, στο πλαίσιο του 14ου Συνεδρίου alumini “Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική”, γεννήθηκε η ιδέα για την ανάδειξη των καλύτερων αρχιτεκτονικών έργων και κατασκευών με αλουμίνιο.
Μια ιδέα που πραγματοποιήθηκε από την ομάδα της Energy Marketing στην 1η Έκθεση & Βραβεία Αρχιτεκτονικών Έργων & Κατασκευών Αλουμινίου. Το 2022 στο 15ο Συνέδριο alumini η ιδέα γίνεται θεσμός που διοργανώνεται κάθε δύο χρόνια.

CLIENT: alumini "Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική"
WORK: Διοργάνωση & Υποστήριξη Έκθεσης & Βραβείων
CATEGORY: Events Organizing
YEAR: 2019 - Σήμερα

Σχετικά Έργα

Creative & Production
Κατάλογος Έργων 2022

Events Organizing
Συνέδριο alumini “Αλουμίνιο & Αρχιτεκτονική”

Events Organizing
Bραβεία alumini

Digital Marketing
Ψηφιακή Έκδοση alumini