ΔΕΗ - Αξίες και Οφέλη

Δημιουργία ταινίας που παρουσιάζει την εικόνα και τις αξίες της ΔΕΗ, σε συνάρτηση με τα οφέλη των πελατών της. Μία ταινία προτροπή θετικής εξέλιξης και ατμοσφαιρική, που συνδυάζει στοιχεία από τη φύση, τον άνθρωπο και την τεχνολογία, αλλά κυρίως μας πηγαίνει στο μέλλον και αναδεικνύει το πρόσωπο της ΔΕΗ και τη σχέση της με τον πελάτη.

CLIENT: ΔΕΗ
WORK: Σχεδιασμός & Παραγωγή Εταιρικού Video
CATEGORY: Creative & Production, Digital Marketing
YEAR: 2018

Σχετικά Έργα

Creative & Production
Video “Υγεία και Ασφάλεια”

Creative & Production
Εγχειρίδιο “Ιατρός εργασίας”

Creative & Production
Εταιρική Καμπάνια

Creative / Advertising
Αφίσα “Καλά Νέα”