Ο άξονας κάνει τη διαφορά!

Επικοινωνήσαμε την επαναστατική και πρωτοποριακή τεχνολογία της σήτας Roller Scorpion της εταιρείας GS, με το δυναμικό slogan “Ο άξονας κάνει τη διαφορά”, και τη συμβολίσαμε με την ανανεωμένη εμβληματική εικόνα της διαχρονικής γυναικείας δυναμικότητας.

CLIENT: GS
WORK: Δημιουργία Concept Διαφημιστικής Καταχώρισης
CATEGORY: Creative / Advertising
YEAR: 2021

Σχετικά Έργα

Brand Strategy
Εταιρική Ταυτότητα

Creative & Production
Κατάλογος Προϊόντων

Creative & Production
Δειγματολόγιο Πανιών Σήτας

Creative / Advertising
Καταχώριση CRONOS