Αρχιτεκτονική φιλοσοφία

Η ομάδα της Energy Marketing επιμελήθηκε το νέο Branding της τεχνικής – κατασκευαστικής εταιρείας IKIOS.
Με αφαιρετικές φόρμες, κατασκευαστική φιλοσοφία, αρχιτεκτονικές γραμμές και φωτεινά χρώματα, χειρίστηκε συνολικά το καινούργιο λανσάρισμα της εταιρείας με νέο λογότυπο, εταιρική ταυτότητα, εταιρικό έντυπο, social media επικοινωνία, καθώς και την κατασκευή δυναμικής ιστοσελίδας. Ανέλαβε επίσης την προβολή της εταιρείας IKIOS με ολοκληρωμένη υπηρεσία Direct Marketing.

DATE: 2001
CATEGORY: PRINT ADVERTISING
SUBJECT: Corporate

Related Projects

Εταιρική Ταυτότητα
IKIOS Branding

Προωθητική Ενέργεια
IKIOS Direct Marketing

Εταιρικό Έντυπο
IKIOS

Social Media
Digital Posts IKIOS