Μαζί για ένα βιώσιμο μέλλον!

Δημιουργία concepts και slogan «Μαζί για ένα βιώσιμο μέλλον», που εναρμονίζονται με τις παγκόσμιες αξίες της βιώσιμης ανάπτυξης, τις οποίες ενστερνίζεται η εταιρία Turbomed. Οι ιδέες αξιοποιούν ένα παγκόσμιο σύμβολο ζωής στη θάλασσα, συνδυάζουν όλα τα στοιχεία βιώσιμης ανάπτυξης σε θάλασσα, στεριά, αέρα και προβάλουν μία σύνθεση DNA. Τα concepts και το slogan εφαρμόστηκαν σε καταχωρίσεις, video και ημερολόγια.

CLIENT: TURBOMED
WORK: Δημιουργία Concept, Σχεδιασμός & Παραγωγή Εταιρικού Video
CATEGORY: Creative & Production, Digital Marketing
YEAR: 2021

Σχετικά Έργα

Brand Strategy
Εταιρική Ταυτότητα

Digital Marketing
Website

Creative & Production
Ατζέντα “Turbo Καρδιά”

Creative & Production
Επιτραπέζιο Ημερολόγιο