Εταιρική Καταχώρηση

Η Energy Marketing εμπνεύστηκε ένα design pattern από το έργο του καλλιτέχνη Μatisse, – “Μπλε γυμνό” (Blue Nudes) – και εκτύπωσε μέρος του σε γυαλί, έτσι ώστε να αναδείξει τις δυνατότητες της εταιρίας VASGLASS και με στόχο να επικοινωνήσει στο αρχιτεκτονικό και κατασκευαστικό κοινό, “πώς το γυαλί αποτελεί ένα δημιουργικό υλικό”! Η ολοκληρωμένη ενέργεια Direct Marketing, συνοδεύτηκε με Teaser Kit ειδικής κατασκευής, θήκη -κοπτικό κουτί και εταιρικό έντυπο, έτσι ώστε οι αποδέκτες του να λάβουν πλήρη εικόνα για τα προϊόντα και τις δυνατότητες του βιομηχανικού γυαλιού.

DATE: 2016
CATEGORY: DIRECT MARKETING
SUBJECT: Vasglass

Related Projects

Εταιρική ταυτότητα
Vasglass Branding

Εταιρική καταχώρηση
Vasglass

Εταιρική καταχώρηση
Vasglass

Corporate video
Vasglass