Δωρεάν Webinar, Coaching & Ενδυναμωτική Ηγεσία, 10 Ιουνίου στις 19.30

Δωρεάν Webinar, Coaching & Ενδυναμωτική Ηγεσία, 10 Ιουνίου στις 19.30

Πόσο σημαντικό είναι για σένα να ΕΜΠΝΕΕΙΣ και να ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΕΙΣ τους ανθρώπους γύρω σου; Να ξεκλειδώνεις τα φυσικά τους πλεονεκτήματα, το θάρρος, την έμπνευση, τις ηγετικές τους δεξιότητες και την επινοητικότητά τους;

Είναι κοινά αποδεκτό ότι, η Aνάπτυξη Ηγετικών Δεξιοτήτων και Συμπεριφορών των στελεχών, ωφελούν αφενός στην προσωπική τους μεταμόρφωση και αφετέρου την επιχειρηματική ανάκαμψη της επιχείρησης. Αποτελούν τους δομικούς πυλώνες για την εδραίωση θετικού εργασιακού περιβάλλοντος και αρμονικών σχέσεων μεταξύ των εργαζομένων, κυρίως επειδή βασίζονται στην αποτελεσματική επικοινωνία, την εμπιστοσύνη, τη διαφάνεια, τη συνεργασία, την κατανόηση και την αποδοχή.

Σε αυτό το webinar:

  • Θα προσφέρουμε εξοικείωση με τις δεξιότητες και τη μεθοδολογία του Coaching, προκειμένου τα άτομα να ενισχύσουν ικανότητες και δεξιότητες παρακίνησης, συνεργασίας και επικοινωνίας.
  • Θα αναδείξουμε τα διάφορα μοντέλα ηγεσίας και θα επικεντρωθούμε στα ποιοτικά χαρακτηριστικά και τις αξίες που συνθέτουν τα ηγετικά πρότυπα.
  • Θα χαρτογραφήσουμε την προσωπική ανάπτυξη του επιχειρησιακού ηγέτη, μέσα από την ενίσχυση των ηγετικών του δεξιοτήτων, την επίτευξη ενσυνειδητότητας και τη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης.
  • Θα κατανοήσουμε τη σπουδαιότητα και τα χαρακτηριστικά που συνιστούν την ενδυναμωτική ηγεσία και πώς αυτά ενισχύουν τη συναισθηματική σύνδεση και παράγουν θετικό αντίκτυπο.
  • Θα συνδέσουμε την ενδυναμωτική ηγεσία με την εργασιακή ικανοποίηση και την οργανωσιακή δέσμευση.

Δηλώστε εδώ συμμετοχή και θα λάβετε επιβεβαίωση και οδηγίες για την παρακολούθηση του σεμιναρίου.

Στους συμμετέχοντες θα αποσταλούν ψηφιακές βεβαιώσεις συμμετοχής.
Απαραίτητη προϋπόθεση η συμπλήρωση της φόρμας συμμετοχής.

Θέσεις περιορισμένες, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Το Webinar απευθύνεται σε επιχειρηματίες και στελέχη και είναι προσφορά των εταιρειών ENERGY LINE, NEOKEM και MOVING MINDS στο πλαίσιο της εταιρικής κοινωνικής υπευθυνότητας. Εντάσσεται σε μια σειρά διαδικτυακών σεμιναρίων.